top of page

 Om Montessori

 Montessori är en pedagogik som utvecklades av Maria Montessori i Italien.

Den bygger på att ta tillvara barnens spontana lust till arbete och låta deras eget

intresse leda dem att söka kunskap. Barn är nyfikna, fulla av glädje att upptäcka

världen omkring sig, ivriga att pröva olika saker och lära sig nya färdigheter.
Barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en uppgift som fångar dem.

De flesta montessorimaterial är självrättande och barnen får uppleva

tillfredsställelsen att själva lyckas med en uppgift. De får möjlighet att arbeta/leka

ostört i egen takt, viktiga förutsättningar för att utvecklas till harmoniska och

självständiga vuxna. Maria Montessori betonade hur viktig kontakten med naturen är för barnets utveckling.

”Allt i den levande världen är aktivt. Livet i sig självt är aktivitet, och det är bara genom aktivitet som vi kan söka och vinna livets fulländning.” Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. Hon föddes den 31 augusti 1870 i Chiaravalle i Italien, och nominerades flera gånger till Nobels fredspris.

 Mer information om Maria Montessori och pedagogiken finns på Montessoriförbundets webbplats.

bottom of page