top of page

 

Monica Vallberg

Rektor 

Rektorsprogrammet 2022 - 

Funktionsvariation i förskolan, kurs, 2020.

Förskolan och juridiken, kurs, 2019.

Förskolechef- ny i rollen, kurs, 2018.

Utbildning om GDPR, 2018.

Bildstöd, kurs, 2017.

Skogsmulle i förskolan, 2015.

Före Bornholmsmodellen, kurs, 2014.

Utomhusmatemetik, 2013.

Montessoripedagogik, inriktning mot förskolan: Stockholms Universitet 2011.

Teckenstöd: Barn- och ungdomshabiliteringen, Landstinget i Östergötland 2009.

Lärarexamen med inriktning mot de tidiga skolåren,

förskolan och fritidshemmet. Inriktning: Matematik.

Breddningskurser: Naturvetenskap och Läs- och skrivinlärning/utveckling.

Lärarhögskolan i Stockholm 2007.

Psykologi, Stockholms Universitet, 2002 - 2003.

 

 Jag har sedan min examen varit yrkesverksam som förskollärare. Direkt efter avslutad utbildning arbetade jag i en kommunal förskola i Vadstena. Avdelningen var en syskonavdelning, där barnens åldrar varierade mellan 1,5-5 år. Mitt intresse för montessoripedagogiken fanns dock redan då. Detta fick mig att söka en montessoriförskollärartjänst i Linköping. Där arbetade jag med barn i åldrarna 3-5 år under tre års tid. Under den tiden fick jag möjlighet att gå en utbildning i montessoripedagogik med inriktning mot förskolan. I samband med att jag flyttade tillbaka till Stockholm fick jag en tjänst på en montessoriinspirerad förskola i innerstaden. Där arbetade jag med de yngsta barnen, 1-3 år. Det var en otroligt lärorik tid, jag fick följa barnens språkutveckling, från enstaka ord till övergången till allt fler ord. Efter en tid kände jag dock att jag saknade att få arbeta med de något äldre barnen och att i större utsträckning få arbeta med det fantastiska montessorimaterialet. Jag kom i samband med en utbildning vid Stockholms Universitet, i kontakt med förskolechefen för Storängens Montessoriförskola, som berättade att förskolan sökte ytterligare en montessoriutbildad förskollärare. Jag sökte tjänsten och här är jag nu. Vad som tilltalar mig vad gäller montessoripedagogiken är Maria Montessoris tankar om det kompetenta barnet, men också tanken om att det vi gör återverkar på oss själva, att vi därför bör respektera och vara rädda om varandra och vår planet. Grunden för en fin framtid ligger hos barnen. Hur vi bemöter dem återverkar på hela samhället på sikt. Om barn får erfara att vi behandlar dem som kompetenta människor av betydelse, som någon som har något viktigt att tillföra, tenderar vår tro att bli en självuppfyllande profetia, det är min övertygelse.

 

Juste Pranauskaite Kilic

"Leda en lärande förskola" kurs, Lärarfortbildning AB, 2023

"Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt" kurs, Lärarfortbildning AB, 2022.

"Enkel och rolig programmering" kurs, Lärarfortbildning AB, 2019.

"Mer rörelse för bättre lärande" kurs, Nacka Naturskola, 2018.

"Kost, fysisk aktivitet och hälsopedagogik förskolan" kurs, Karolinska institutet, centrum för   epidemiologi och samhällsmedicin, 2017.

"Lärplattan och apparnas universum" kurs, Lärarfortbildning AB, 2017.

Montessorilärarkurs, 2016 - 2018.

Dokumentärfilm kurs, Filmlinje, Sundbybergs Folkhögskola, 2012 - 2015.

Fotografisk teknik, Vilnius College of Technology and Design, 2007 - 2009.

 Jag började jobba med barn när jag var 20 år gammal. Jag jobbade då som hemspråkslärare och musiklärare. Sedan 2015 så jobbar jag på Storängens Montessori förskola. Så fort jag började på Storängen fick jag ett stort intresse för Montessori pedagogik, och blev väldigt imponerad av mina kollegor som är väldigt duktiga Montessori pedagoger. I februari 2016 började jag en Montessorilärarkurs, för att jag ville lära mig mera. Jag hoppas att mina musik, foto och filmkunskaper ska fungera som hjälpmedel i vidare arbete med barn, och ser fram emot vårt kommande projekt på fotoskolan!

                     

 

                             Fanny Norling

"Enkel och rolig programmering" kurs, Lärarfortbildning AB, 2019.

"Mer rörelse för bättre lärande" kurs, Nacka Naturskola, 2018.

"Kost, fysisk aktivitet och hälsopedagogik förskolan" kurs, Karolinska institutet, centrum för   epidemiologi och samhällsmedicin, 2017.

"Lärplattan och apparnas universum" kurs, Lärarfortbildning AB, 2017.

Samhälle - beteende vetenskap, Nacka gymnasium, 2012 - 2014.

 Jag studerade samhälle och beteendevetenskap på gymnasiet. Efter jag slutat skolan började jag jobba på förskola eftersom att jobba med människor har alltid varit ett intresse. Jag jobbar i ateljén där barnen får skapa med olika material och testa olika tekniker. Jag har även en bakgrund i handboll och fotboll, samt gått en ledarskapsutbildning i handbollsskola. Här på förskolan leder jag idrottsskolan, där får barnen testa på olika idrotter och material. 

 

 Marcus Fishpool

"Skogsmulle i Förskolan" utbildning, 2021.

 "Undervisa nyanlända elever" distantkurs, Lunds universitet, 2016 - 2017.

 Montessori lärarassistent kurs, 2014.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Jag kommer från en stad som heter Bishop´s Stortford, Hertfordhire i England. År 2012 började jag att jobba som hemspråkslärare i engelska inom Nacka kommun. Att jobba med barn är utvecklande och roligt därför valde jag att gå en utbildning som Montessori lärarassistent. Några år sedan började jag undervisa engelska på Storängens Montessori Förskola. 

  

IMG_3818.jpg
bottom of page