top of page

SAPERE-metod

 Under vårterminen ska vi aktivt jobba med en metod som heter SAPERE-metoden.

Sapere-metoden utvecklades av den franske kemisten och etnologen Jacques Puisais på 70-talet. Det latinska ordet ”sapere” betyder att smaka, att känna och att tordas. Sapere-metoden baserar sig på sensoriska övningar eller sinneserfarenheter samt deras betydelse när det gäller att bekanta sig med mat och vid lärande av nya matvanor. Bakom Sapere-metoden finns en humanistisk åskådning, där man betonar ett empiriskt och undersökande sätt att lära sig. Metoden lär sig barnet genom att utnyttja lukt-, smak-, syn-, hörsel- och känselsinnet i olika övningar om mat, födoämnen och matlagning. 

 

 Om SAPERE-metoden: 

 SAPERE-metoden handlar om att få barn att sätta ord på sina smakupplevelser och lära känna sina egna smakpreferenser genom att utforska och använda sina sinnen. Detta kan få dem mer nyfikna och villiga att prova nya livsmedel. Barnens åsikter är i centrum och det finns inget rätt eller fel i vad de uttrycker. Syftet med SAPERE-metoden kan sammanfattas i fem punkter:

 

· att lära känna sina sinnen och sin egen smak  

· att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt  

· att skapa en medveten konsument  

· att våga prova nya produkter och rätter  

· att öka variationen i det man äter  

 Metoden är ursprungligen riktad till mellanstadiebarn men används framgångsrikt även i förskolan i Sverige och utomlands. I skolan kan metoden integreras i läroplanen då den bygger på kunskap i flera ämnen (svenska, matematik, geografi m.fl.). I förskolan handlar det mest om att väcka barnens nyfikenhet för mat och att utforska sina sinnen. Livsmedlen behandlas endast ur ett sensoriskt perspektiv, inget fokus ligger på om de är nyttiga eller inte. Forskningen visar att tillämpning av SAPERE-metoden ger positiva resultat, bland annat ett intresse för mat bland barnen och en mer positiv inställning till att prova nya livsmedel och maträtter. Följden av detta kan bli att barnen får hälsosammare kostvanor. SAPERE-metoden lär även barnen att stå för sin egen åsikt, vilket ökar deras självsäkerhet och självförtroende, och ger barnen en ökad kännedom om olika länders matkulturer. Dessutom ges alla barn en chans att visa sina färdigheter då den tillämpas både praktiskt och teoretiskt.  

**Exempel på övning: Pedagogen lägger fram svenska och importerade äpplen, 3–4 sorter. Barnen får välja var sitt äpple och berätta varför de valde just detta. Därefter ska de lukta och smaka på äpplet och beskriva dessa egenskaper.

 

En ny termin på Storängens Montessori Förskola!

 Under vårterminen blir det mycket lek ute. Att vara i naturen är

naturlig del i vår verksamhet. Bakom Storängens Montessori förskola

ligger ängen som har stora gräsytor, skogsdungar, en egen lekstuga

och lekplats. Här tillbringar vi en stor del av dagen, året runt i ”ur och

skur”.

 Vi har bjudit in danspedagog Kristel till förskolan. Hon kommer till oss

och dansar med barnen vid fem tillfällen. Barngruppen kommer att

vara indelad i två grupper. I dansen kommer barnen bl.a. att få prova

på olika sätt att dansa och röra sig till musik, de får också träna på att

känna rytm samt känna vilka rörelse associationer som väcks genom 

olika typer av musik och olika rytmer. 

 

I ateljèn:

Sagoporträtt

Material – Papper, hatt-mallar, vattenfärg

Hur – Barnen får välja en hatt som de vill ha på sig i sitt porträtt och använda det som

en mall på sitt papper. För att göra ansiktet får barnen titta på bokstäver och försöka

hitta dessa former i ett porträtt som sitter uppe på tavlan. U för ansiktsformen, L för

näsan, D för öronen, H för halsen och S för håret. Sedan får barnen färglägga och till

slut limma och hälla på glitter för en extra sagolik effekt.

Syfte: Finmotorik, öva bokstäver, teknik, fantasi och föreställningsförmåga, utveckla

och tillit till sin egen förmåga.

 

Skulptera en vas

Material – Glasburk, Lufttorkande lera, pärlor, snäckor och annat som går att trycka

fast i leran.

Hur & Syfte – Barnen får en varsin glasburk och lufttorkande lera. Uppgiften är att

skulptera en egen vas genom att trycka fast lera på sin glasburk. När hela glasburken

är täckt med lera får barnen dekorera sin vas med hjälp av pärlor, knappar, paljetter och annat material vi kan hitta i ateljen.
Syfte: Finmotorik, teknik, fantasi- och föreställningsförmåga, kreativitet

 

Fjärilar och trollsländor

Material – Hushållspappersrulle, kartong, målarfärg, glitter, bubble-wrap, pärlor, häftapparat

Hur & Syfte – Denna övning kommer att variera i svårighetsgrad. De äldre barnen som kan hantera en sax ska göra trollsländor. De får klippa ut en trollslände-kropp från en hushållspappersrulle och vingar från kartong med hjälp av mallar. När alla kroppsdelar är färdigklippta får de i uppgift att måla alla kroppsdelar med en vald färg. När färgen torkat ska de få skapa en ving-effekt genom att måla på bubbelplast med en ny färg och trycka den mot vingarna. När alla delar har torkat är det dags att sätta ihop vingarna med kroppen med hjälp av en häftapparat samt dekorera och sätta fast stora pärlor som ögon. De yngre barnen får göra fjärilar med toalettpappersrullar och klippa ut vingar i tjockare papper. Sen får de måla och testa på att trycka med bubbelplast samt dekorera och klistra fast pärlor som ögon. I och med dessa projekt kommer vi också att titta på och prata om fjärilarnas och trollsländornas egenskaper.
Syfte: Analog programmering, finmotorik, teknik, fantasi- och föreställningsförmåga, naturkunskap

 

Femårsgruppen

Denna termin ska femårsgruppen skulptera sina sagofigurer som de skissade fram på höstterminen. Vi kommer att titta på skisserna och bestämma det bästa sätt att göra det på. De ska också få skulptera svampar med lufttorkande lera som får vara med i deras fotografier till sina böcker. När fotografierna är tagna ska de också få skapa och binda sina egna sagoböcker.
Syfte: Analog programmering, finmotorik, teknik, fantasi- och föreställningsförmåga, naturkunskap, kulturarv

På Fotoskolan:

Ljussättning. Vi pratar om hur ljuset påverkar fotograferings objekt. Sedan får barnen ta bilder och ljussatta en vas som dem skapade i ateljén. Barnen använder digital kamera, fotolampor och fotobord.

 

 Fokus – analog programmering, arbete i grupper, digital teknik

 

”Skogsväsen” (5 års grupp barn projekt som  fortsätter 1 år, fotoskolan samarbetar med ateljén). Vid introduktionen pratar vi om magiska skogen och vilka som kan bo där. Parallellt i ateljén får barnen skapa och rita sina egna skogsväsen. Bestämma vad den har för namn, hur den ser ut osv., sedan – bygga den efter egen ritning. På fotoskolan jobbar barnen i grupper och kommer på en berättelse till sina böcker. Vi fortsätter att planera och förberedda rekvisitan (om det behövs). Barnen tar bilder på sina skogsväsen i simulerade situationer som följer deras berättelse. Resultaten – sagobok om skogsväsen. 

 

 Fokus – analog programmering, källkritik, ekologi, arbete i grupper, från idé till resultat.

 

 

Sapere porträtt. I ateljen skapar barnen sagoporträtter. På fotoskolan använder vi oss Sapere metod och Arcimboldo konst för inspiration så sagoporträtt förvandlas till en Sapere porträtt vilken vi tar bilder på.

 

SAPERE-metoden handlar om att få barn att sätta ord på sina smakupplevelser och lära känna sina egna smakpreferenser genom att utforska och använda sina sinnen. Detta kan få dem mer nyfikna och villiga att prova nya livsmedel. Barnens åsikter är i centrum och det finns inget rätt eller fel i vad de uttrycker. Syftet med SAPERE-metoden kan sammanfattas i fem punkter:

· att lära känna sina sinnen och sin egen smak

· att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt

· att skapa en medveten konsument

· att våga prova nya produkter och rätter

· att öka variationen i det man äter

 Fokus - analog programmering, källkritik, ekologi, arbete i grupper, från idé till resultat.

Engelska:

This term we will have english samling on Wednesdays with an emphasis on singing nursery rhymes. We will continue acting out our fantasy book "Journey" and begin its sequel "Quest".

We will also work with:

¤ high frequency words

¤ insects

¤ prepositions

IMG_7946.jpg
IMG_8301.jpg

Grovplanering höst 2023

 

Fotoskola

 Introduktion.” Ett möte med fotografi”. Vi pratar om vart bilder

kommer ifrån, vad en kamera är för något. Vi kollar på riktiga analoga 

kameror, fotofilmer och bilder. Efter introduktionen får barnen sin

första fotouppdrag - att ta bilder med den ”magiska” polaroidkamera.

 Natur fotografi . Vi går ut och pratar om hur vi kan ta hand om naturen. Barnen får ta

bilder av naturen. Samtidigt i målarrummet – natur teman.

 Fokus – återvinning, ekologi, naturen är vårt hem.

 Stilleben. Vid introduktionen lär barnen sig ett nytt uttryck som är ”stilleben” och de

pratar om vad ordet betyder. Kollar på inspirations bilder. Sedan får barnen formera

sina egna stilleben och ta bilder på den.

 Fokus – estetisk uppfattning, föremål – form.

Engelska

 

 This terms primary project will be based on and inspired by the book "Journey", a wordless  magical adventure where we decide the dialogue. We will adsorb the story first and then act of scenes together, using simple high frequency words.

Our secondary project will be emotions. We will use digital flash cards with the children’s faces which will convey our basic emotions: she is happy, they are sad , he is angry etc.

We will also learn some songs based on feelings for Halloween and Christmas.

Ateljè

Självporträtt
Material – Spegel, stora papper, bläck, pastellkritor
Hur/Syfte - Barnen får öva på att titta i spegeln och rita av sig själva. De tolkar sitt

eget utseende och tränar på att förstå sin egen identitet. Det är fokus på jaget men

också på att alla ser olika ut. Fundera och prata om vad man tycker om hos sig själv.

Finmotorik. Analog programmering.


Väva
Material – Väv, garn, garnrester, plastrester, tygrester, naturmaterial
Hur/Syfte - Föra vidare kulturarv, träna sinnen, finmotorik, mönster och tålamod.

Barnen får även introduceras för nya ord och för matematik genom de olika begreppen

som tillhör vävning såsom varannan, över och under, lodrät och vågrät, mönster,

former osv. Vi letar också material till våra vävningar ute i naturen. Naturvetenskap.

Måla känslan
Material – Känslokort, sax, papper, målarfärg.
Hur/Syfte - Barnen får dra ett känslokort och därefter fundera kring känslan. Hur känns det i min
kropp när jag är till exempel glad, ledsen, arg? Efter att vi har samtalat lite får barnen välja färger som
de själva tycker passar ihop med känslan. Finns det glada och ledsna färger? Här får barnen diskutera
med kompisarna om vad de tycker och sedan måla sina egna känsloverk. Få förståelse kring känslor.
Skapa intresse kring bild och målning.

 

Regnbåge
Material – Papper, målarfärg
Hur/Syfte – Barnen får titta på en bild på en regnbåge och räkna upp färgerna. Två nya färger
introduceras – violett och indigo. Finmotorik, utveckla kunskap kring färger, skapa intresse kring bild
och målning naturvetenskap.

 

Höstcollage
Material – Pappersramar, lim, naturmaterial
Hur/Syfte – Barnen får tillsammans samla material (pinnar, löv, ekollon etc) de tycker är fina på en
utflykt i skogen. Därefter tar vi in materialen till ateljén där de får dekorera pappersramar. Dessa
pappersramar ska sen rama in naturfotografierna de tagit i fotoskolan. Naturvetenskap, analog
programmering.

IMG-6609.jpg
IMG-6904.jpg

Grovplanering 2023vt

 

Fotoskola

Introduktion.” Ett möte med fotografi”. Vi pratar om vart bilder

kommer ifrån, vad en kamera är för något. Vi kollar på riktiga analoga 

kameror, fotofilmer och bilder. Efter introduktionen får barnen sin

första fotouppdrag - att ta bilder med den ”magiska” polaroidkamera.

 Porträtt. Vid introduktionen lär barnen sig ett nytt uttryck

”porträtt” och vi pratar om vad det är för någonting. Vi kollar på

porträttbilder på människor som uttrycker någon känsla. Barnen får

använda digital kamera för att ta porträttbilder på varandra och be

sin kompis att visa en känsla (till ex: ”kan du visa hur ser du ut när du

är arg?”).

 Fokus – uttrycka känslor, kroppsuppfattning.

 

Ljussättning. Vi pratar om hur ljuset påverkar fotograferings objekt.

Sedan får barnen ta bilder och ljussatta en staty/figur eller skulptur som dem byggde i

ateljén. Barnen använder digital kamera, fotolampor och foto bord.

 Fokus – analog programmering, arbete i grupper.

 

”Livet under vatten” 5 års grupp projekt (1 år, fotoskolan samarbetar med ateljén). Vid introduktionen pratar vi om livet under vatten. Parallellt i ateljén får barnen skapa och rita sina egna undervattens varelser. Bestämma vad den har för namn, vilka superkrafter den har osv., sedan – bygga den efter egen ritning. På fotoskolan jobbar barnen i grupper och kommer på en manus/ berättelse till sin stopmotion film. Vi fortsätter att planera och förberedda rekvisitan (om det behövs). Barnen tar bilder på sina undervattens varelser i simulerade situationer som följer deras berättelse. Resultaten – 2 stop motion filmer. 

 Fokus – analog programmering, källkritik, ekologi, arbete i grupper, från idé till resultat.

 

Engelska

 

We will start the term learning about the 5 senses. We’ll start with the basic words. Nose – smell, eyes – see, hands – touch, ears – hear and tongue – taste. 

We will then take each sense and do an appropriate experiment.

Example: 4 glasses, each filled with a different liquid. Coffee, water, milk and orange juice. The children will be blindfolded so they have to use their sense of smell to solve the task. We will also learn a 5 senses song. 

 

Once a month two kids from the 5 year old group will recycle our paper and plastic to encourage environmental awareness. 

 

Once we’ve completed the five senses we will start to work with wordless fantasy picture books called ”Journey”, ”Quest” and ”Return”. Once we’ve completed the story we will act our various scenes from this magical trilogy.

 

Ateljè

Självporträtt

 Barnen får öva på att titta i spegeln och rita av sig själva. De tolkar sitt eget utseende och tränar på att förstå sin egen identitet. Det är fokus på jaget men också på att alla ser olika ut.
 

Puffiga hjärtan & Alla hjärtans dag

 Puffiga hjärtan: Öva på finmotoriken genom att klippa ut, sy och stoppa sina hjärtan med bomull. De får även öva på att skapa storskaligt och dekorera med vattenfärg och glitter.

Alla hjärtansdagkort: Barnen får hjälp på förskolan med att skapa alla hjärtans dag kort till nära och kära.
 

Hemmagjorda pärlor och halsband

 Barnen får öva på att rulla och göra hål i trolldeg för att skapa pärlor. De ska denna gång skapa småskaligt och får därmed öva på finmotorik. I denna övning skapar vi i flera steg då vi även ska dekorera pärlorna efter de har varit i ugnen.
 

Femårsgrupp: Papier-maché varelser. Yngre barnen: Toalettrullefiskar.

 Papier-maché varelser: Femårsgruppen får skapa sina varelser som de skissat förra terminen i   papier-maché. Först får de skulptera sina varelser utifrån skiss med hjälp av aluminiumfolie och/eller kartong. Efter det skapar vi själva papier-machén och bygga på det på sina skulpturer. Till slut får de dekorera. Finmotorik och flera steg.

Toalettrullefiskar: Finmotorik, skulptur, flera steg
 

Kartonghönor & Påsk

 Kartonghönor: Öva på att rita av, skapa och klippa i kartong och dekorera med målarfärg.

Påsk: Påsk pyssel på förskolan

 Grovplanering 

 

 Engelska

Under hösten har vi dessa fokusområden: 

 

 

 • Ansiktets delar: eyes, nose, mouth, ears etc.

 • Kroppsdelar: arms, legs feet, toes ect.

 • Introduktion av avancerade ord som t.ex. eyebrows, elbow, nostril ect. 

 • Årstider, månader, veckodagar, väder.

 • Rollspel. Uttrycka känslor.

 

 Ateljén

 

 • Regnpinne: Barnen får försöka att återskapa ljudet av regn. Vi kommer att                                                               använda oss av pappersrullar, röda linser och två olika spiraler för att                                                                                   skapa. För att linserna inte ska åka ner samtidigt, så gör barnen en bred                                                                               och lång spiral och en smal och kort spiral. När instrumentet är färdig                                                                                   byggt så får barnen dekorera och sedan testa om det fungerar.

 • Plantering i kruka: Barnen får göra sin egen kruka av stora och små                                                                      glasspinnar. När krukan är klar kommer barnen att få plantera popcorn                                                                        kärnor i den och sedan ställa en egen hypotes om vad de tror kommer att hända. Barnen kommer sedan att få ta hand om den eventuella växten fram tills höstsalongen.

 • Fotoställ av naturföremål: Barnen kommer att få samla naturföremål i skogen och på ängen för att kunna bygga ett fotoställ. De kommer att använda sig av ex. stenar, pinnar och kastanjer. Sedan kommer de att sätta ett naturfoto de själva tagit i fotoskolan i detta fotoställ. 

 • Skogsporträtt av Mulle:Barnen kommer att få göra ett porträtt av hur de tror Skogsmulle ser ut. Allt material samlar barnen i skogen eller på ängen.

 

 

  Foto-filmskolan

Barnen kommer att prova på och lära sig olika tekniker för att skapa diverse digitala projekt parallellt med skapandet i ateljén med likvärdig konst. Denna termin kommer barnen bland annat att få testa: 

 

 • Naturfotografering: Vi går ut i naturen och tar bilder. Barnen får olika fotografiska uppgifter anpassade utifrån ålders- och erfarenhetsnivå.

 • Porträtt: Vid introduktionen lär sig barnen ett nytt uttryck som är ”porträtt” och de får prata om vad ordet betyder. Vi kommer att titta på inspirationsbilder. Barnen kommer sedan att få ta bilder på varandra för att skapa porträtt. 

 • 5-åringarna ska börja med sitt 1-årsprojekt där de ska skapa en STOP MOTION film som ska visas upp på vårsalongen. 

IMG-8758.jpg
IMG-4031.jpg

 

 

 

En ny termin på Storängens Montessori Förskola!

 

 Under vårterminen blir det mycket lek ute, att vara i naturen är naturlig del i vår verksamhet. Bakom Storängens Montessori förskola ligger ängen som har stora gräsytor, skogsdungar, en egen lekstuga och lekplats. Här tillbringar vi en stor del av dagen, året runt i ”ur och skur”.

 

 I ateljén ska barnen öva på olika tekniker, skapa med olika material och arbeta med analog

programmering.

Denna termin kommer barnen bland annat att få testa på att skapa:

Pennfodral. Barnen kommer på att testa på att sy, de kommer få att designa och sy sitt egna

pennfodral.

Natur trollstavar. Barnen kommer få att använda sig av material som vi hittar i naturen för att

kunna skapa en egen trollstav.

Planeter. Barnen kommer få att skapa sin egen planet med hjälp material från naturen.

Till vissa projekt gör barnen även en berättelse om det dem har skapat.

 

 

 I musiktekniken kommer barnen att få träna på att lyssna och att känna rytm samt blir

introducerade av olika instrument bland annat daf, fiol, kalimba med mer.

 

 I Foto-filmskolan kommer barnen prova på och lära sig olika tekniker för att skapa diverse

digitala projekt parallellt med skapandet i ateljén med likvärdig konst.

Denna termin kommer barnen bland annat att få testa på att göra:

Stilleben. Vid introduktionen lär barnen sig ett nytt uttryck som är ”stilleben” och de pratar om

vad ordet betyder. Kollar på inspirations bilder. Sedan får barnen formera sina egna stilleben

på borden och ta bilder på den.

5åringar ska fortsätta jobba med sitt ekologiprojekt som heter ”framtidens uppfinnare” och

ska skpa en STOP MOTION film som ska visas på Vårsalongen.

 

 I dansen med danspedagog Kristel kommer de att få använda sig av rytm, rörelse och fri dans för att träna på att följa rytmen och dansa i takt.

 

 I engelskan kommer barnen att fortsätta utveckla sina kunskaper i engelska.

Denna termin kommer barnen prata om:

Känslor. Barnen kommer använda en lärplatta för att ta bilder på olika ansiktsuttryck.
Frukt och grönsaker. Lära sig vad de olika frukt och grönsakerna heter på engelska, hur dem ser ut och vad har dem för smak.

Barnen ska till och med få skapa sina egna berättelser på engelska.

 

 

 Vi vill uppmärksamma och utveckla de modersmål som talas i barngruppen och göra alla barn delaktiga i de språk som förekommer hos oss. Denna termin arbetar vi med barnens olika språk genom att varje månad repetera ett språk som finns i barngruppen. Alla barn blir på så vis delaktiga och få erfara vilken tillgång det innebär att kunna flera språk.

IMG_5848.jpg
kalimba.jpg

 Välkomna tillbaka till en ny termin

på Storängens Montessori Förskola! 

 Under hösten blir det bland annat Bullkalas med de ”gamla”

barnen, idrottsskola på ängen.

I musiktekniken kommer barnen att få träna på lyssnande, att

känna rytm, att använda olika instrument, skapa ljud och musik.

I dansen kommer de att få använda sig av

rytm, rörelse och fri dans för att träna på att följa rytmen och

dansa i takt. De får känna vilka rörelseassociationer som väcks

genom olika typer av musik och olika rytmer. 

I Foto- filmskolan får barnen prova på och lära sig olika tekniker

för att skapadiverse digitala projekt parallellt med skapandet i

ateljén med likvärdig konst.

Självklart rullar arbetet med den fina Montessorimaterielen

som vanligt liksom vår ute verksamhet på ängen.

lek i sandladan.jpg

Ny rektor

 Yvonne Gunnarsson går efter många fina år här på Storängens Montessoriförskola, i pension

från sin tjänst som rektor. Hon efterträds vid nyår av Monica Vallberg.

Monica_edited_edited.png

Dans med Kristel

 Vi har bjudit in danspedagog Kristel till förskolan. Hon kommer till oss och dansar med

barnen vid fyra tillfällen. Barngruppen kommer att vara indelad i två grupper. I dansen

kommer barnen bl.a. att få prova på olika sätt att dansa och röra sig till musik, de får

också träna på att känna rytm samt känna vilka rörelseassociationer som väcks genom

olika typer av musik och olika rytmer. Ur Läroplan för förskolan 2018: ”Förskolan ska ge

varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och

kroppsuppfattning” samt ”förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och

kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som […]

musik och dans”.

Dans med Kristel till hemsida jpeg.jpeg

Mera engelska!

 Under hösten kommer vi att fortsätta det språkutvecklande arbetet genom

att vår engelsktalande pedagog kommer att tillföra det engelska språket i

ännu större utsträckning.  Han kommer bl.a. att börja presentera montessori

material och de begrepp som inryms i materialet, på engelska och svenska på

ett individanpassat sätt. Även kreativa moment och lärplatta kommer att

användas för att utveckla barnens engelska språk. Ute på ängen kommer han

att använda sig av engelska språket i sitt samspel med barnen, på så sätt ges

de möjlighet att höra engelska språket i ett vardagligt sammanhang. Han

kommer självklart att individanpassa sin kommunikation med barnen och även använda och överbrygga med svenska språket.

 

Vi vill att barnen tidigt ska få möta engelskan på ett lekfullt sätt. Barn tillägnar sig med lätthet nya ord och har en nyfikenhet för språk. Montessori talar om det som det absorberande sinnet. Barnen lär sig nya ord vid varje tillfälle och flera av dem räknar långt på engelska.  Vi har introducerat lärplattan som alternativ till olika aktiviteter och göranden för att erbjuda en variation i lärandet av engelska. Under hösten kommer vi att ha samlingar på engelska på torsdagar.

Ur Lpfö18: ” Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk”

.

english.jpg

 Ny pedagog

 Under september månad kommer vår engelsk- och svensktalande pedagog Marcus, som tidigare

varit hos oss två timmar i veckan, att påbörja sin anställning hos oss, vilket gläder oss. Det

gör det möjligt att utveckla det språkutvecklande arbetet ytterligare. Marcus kommer att

tillföra det engelska språket i ännu större utsträckning än tidigare. Han kommer

bl.a. att börja presentera Montessorimaterial och de begrepp som inryms i materialen, på

engelska och svenska på ett individanpassat sätt. Även kreativa moment och lärplatta

kommer att användas för att utveckla barnens engelska språk. Ute på ängen kommer han

att använda sig av engelska språket i sitt samspel med barnen, på så sätt ges de möjlighet att

höra engelska språket i ett vardagligt sammanhang. Han kommer självklart att

individanpassa sin kommunikation med barnen och även använda och överbrygga med svenska

språket.

rsz_marcus3_edited.jpg

  Grovplanering i Ateljén  ht2020

 

 Denna termin fortsätter vi att fokusera på hållbarhet och har naturen som röd tråd i vårt

skapande.

 

Barnen kommer bland annat att sammarbeta med fotoskolan där dem tar en bild på något

levande i naturen. Sedan fortsätter barnen i ateljén och skapar djuret/föremålet dem har

tagit bild på, vi använder oss  utav naturmaterial och lera.

 

Ett annat projekt är luftballonger av papper,  där barnen använder sig av återvunnet material

och annat pyssel för att skapa luftballongen. 

 

Sedan kommer barnen att få göra ett skapande experiment. ”Hur man får en regnbåge att

växa”.

 

Andra projekt är bland annat:

Krypande mask.

3D-djur.

Smältande tavla.

IMG_4364.jpg

 Hjärtligt Välkomna tillbaka till en ny termin

på Storängens Montessori Förskola! 

 Under hösten blir det bland annat Bullkalas med de ”gamla” barnen, 

idrottsskola på ängen. I musiktekniken kommer barnen att få träna på

lyssnande, att känna rytm, att använda olika instrument, skapa ljud och musik.

I dansen kommer de att få använda sig av rytm, rörelse och fri dans för att

träna på att följa rytmen och dansa i takt. De får känna vilka

rörelseassociationer som väcks genom olika typer av musik och olika rytmer. 

I Foto- filmskolan får barnen prova på och lära sig olika tekniker för att skapa

diverse digitala projekt parallellt med skapandet i ateljén med likvärdig konst.

Självklart rullar arbetet med den fina Montessorimaterielen på som vanligt

liksom vår ute verksamhet på ängen.

 

IMG_3950.jpg

 Vår 2020

 

 Från och med Mars kommer vi att börja med ett nytt tema i verksamheten, musikteknik.

Musik spelar en stor roll i barns liv och den har en självklar betydelse för arbetet i

förskolan. Barn har rätt att uttrycka sig med sång och att utveckla sin musikalitet. Vi

sjunger varje vecka med barnen och vi lyssnar och dansar till musik som barnen väljer

själva. I musikteknik ska barnen få fördjupa sig i hur musik fungerar. Vi vill stimulera barns

skapande förmåga genom förståelse för musikaliskt tempo, rytm, form, klangfärg, dynamik,

harmoni och tonhöjder. Vidare låta barnen använda musik för att undersöka, reflektera över

och lösa problem. I läroplanen finns strävansmålen att varje barn ska utveckla sin förmåga

att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och att barnen tillägnar sig och

nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Att lyssna, är en av de absolut mest fundamentala grunderna för ett musikaliskt kunnande,

oavsett instrument, genre eller sammanhang, och det blir möjligt genom just begrepp.

 

 Vi kommer att följa upp musikteknik med dans i salen. I salen finns ett

sviktande golv och möjlighet till att arbeta med de stora

förflyttningsrörelserna. Den stora salen ger goda möjligheter till

kropps- riktnings- och rumsuppfattnings utveckling. Dessa är nödvändiga

för att kunna orientera sig i tillvaron, men också grundförutsättningar

för att kunna förstå längd- och viktbegrepp, att kunna bedöma avstånd,

att lära sig läsa och skriva. Dansen följer musikteknikens teman med

olika rörelser och rytmer, högt och lågt, snabbt och långsamt etc. Något

vi också arbetar med i dansleken är rörelse och stillhet. Barn älskar att

kontrastera livlig rörelse med tvärstopp och att försöka hitta balansen i

absolut stillhet. Vidare kommer vi att utforska kraft och tidsaspekterna

genom att vara lätt, att vara tung, att göra en rörelse snabbt och

långsamt. Dans är ett konstnärligt uttrycksmedel och en väg till kommunikation och

ett språk. (Del av text ur Lek och Dans i Förskolan)

 

 

 

En ny vinkling på ett gammalt tema är miljövetenskap, där vi diskuterar

global hållbarhet, utifrån ett barnperspektiv. Det blir ett spännande

arbete i ateljén och fotoskolan som ligger i tiden och är viktigt. Vi börjar

med en serie UR- program för att ge barnen en grund i detta arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill uppmärksamma och utveckla de modersmål som talas i barngruppen och göra alla barn

delaktiga i de språk som förekommer hos oss. Denna termin arbetar vi med barnens olika

språk genom att varje månad introducera ett nytt språk som finns i barngruppen. Med hjälp av

föräldrarna skriver vi ned några kärnfraser som vi använder oss av under dagen. Alla barn blir

på så vis delaktiga och få erfara vilken tillgång det innebär att kunna flera språk. Hitintills har

vi läst barnböcker på litauiska och lärt oss att säga varsågod och tack på litauiska, vi har l

yssnat på barnvisor och dansat på nederländska. Denna termin har vi kvar att prata på spanska,

farsi och engelska.

IMG_2666.jpg
dans.jpg
miljoraddare.jpg
IMG_2771.jpg

       "Alla barn är konstnärer. Problemet är att så fortsätta vara, när de växer upp".

                                                                                 

                                                                                                                                Pablo Picasso

 

 Vikten av kreativitet och konst under barndomen

 Psykologer, sociologer och pedagoger är sedan 50-talet i förra seklet överens om att konst och den kreativa utvecklingen är en stark influens till den kognitiva utvecklingen, den emotionella och den fysiska utvecklingen i barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsten ger barnen ett löfte om en kreativ utmaning som slår rot i deras hjärnor och stimulerar deras kreativa aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 Barnets kreativa aktiviteter

 I sina olika utvecklingsetapper, utvecklar barnet sin kreativa kapacitet genom varierande aktiviteter. Såsom att teckna och måla, läsa texter och göra egna texter, konstruktion av olika föremål med varierande material eller återvinningsmaterial, lyssna på musik och skapa musik och kroppsligt uttryck genom dans. Sist men inte minst det estetiska och kreativa arbetet med digital teknik.

De moderna pedagogiska koncepten, eftersträvar att utbildning måste bidra till att alla barn utvecklar, så mycket som möjligt, sina kreativa möjligheter genom en uttalad respekt inför deras fria och spontana aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 Genom sina konstnärliga alster uttrycker barnet sitt eget privata universum. Allt det som är barnet, allt barnet tänker och gör skapar ett medium för barnet själv att kommunicera till andra en bild, filtrerad genom sin egen subjektivitet. 

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Grovplanering i Ateljén  vt2020

Två lika målningar?

Barnen kommer först att måla som vanligt med sin hand, sedan får testa att måla med

fötterna med hjälp av långa penslar som de får knipa tårna om. Barnen ska försöka

återskapa sin första målning.

Samarbete med fotoskolan för de yngre. Arcimboldo
Barnen kommer få skapa ett sapere-porträtt. Först får de ta en bild på sig själva och

sedan rita av bilden, sedan fyller de i linjer och detaljer med frukt och grönt. Efter det

fotograferar de sitt konstverk.

Samarbete med fotoskolan för de äldre.
Fortsättning på projektet ”skogsväsen”. Nu ska barnen få skapa en bok med hjälp av sina figurer. De får bl.a. skriva manus, bygga rekvisita och ta bilder.

Strumplarver
Barnen kommer att få sy en larv. De kommer att använda sig av olika material i detta arbete, t.ex. strumpor, piprensare och knappar. De kommer sedan att få komma på en historia om sin larv, som nedtecknas.

Platt akvarium
Barnen kommer att få skapa ett ”akvarium” som är mörkt/släckt. Detta akvarium kan de lysa upp med en ficklampa som de också har skapat.

Flygplan av pappersrullar
Barnen kommer att få skapa ett flygplan.  De får se vilka material de får använda sig av och efter det får de göra en ritning av hur de vill att flygplanet ska se ut. Barnen ska försöka att följa ritningen så gott de kan.
När flygplanet är färdigt så får barnen berätta om vilket bränsle planet har och vart de ska flyga. (Vi kommer att prata om olika typer av bränslen och fordon, för att de ska kunna göra ett val).

Sagovisare
Barnen får skapa en manuell sagovisare. De får rita och skriva en saga/manus på max 5 bilder. Sedan kommer vi att använda oss av pappersrullar för att få till ett bildspel av sagan. 

axels fot.jpg

 Händelse i Ateljén under vt 2019

 Under våren kommer barnen bland annat få bygga en robothand där de återskapar

rörelserna av en hand. De tittar tillsammans på sina egna händer samt videor på

robotteknik. När handen är klar kommer de själva att kunna styra och kontrollera

rörelserna som robothanden gör.

 Under våren kommer barnen att få göra:

 • Wiggly-worm: Barnen får öva på syteknik genom att sy en mask/orm av pompombollar. Barnen får även sy på detaljerna. Sedan sätter de fast masken med hjälp av tråd i två pinnar, så att barnen kan styra rörelserna på de maskar/ormar de skapat. Barnen ger vid färdigt resultat sin egen berättelse om sitt djur. Fokus på: Syteknik, analog programmering.

 • Robothand: Barnen får skapa en egenstyrd robothand. Vi går igenom hur en hands rörelse ser ut, sedan får barnen försöka återskapa rörelserna med hjälp av handen de bygger. Robothanden skapas av kartong och med hjälp av trådar och sugrör ska barnen kunna styra handens rörelser. Barnen ger efter färdigt resultat en beskrivning av vad de har gjort. Fokus på: analog programmering, från idé till resultat=datalogiskt tänkande.

 • Ballongbil: Barnen får bygga en bil som kan ta sig framåt med hjälp av en ”ballongmotor”. Bilens olika delar monteras utav barnen, efter det får de designa hur bilen ska se ut. Bilens grund är en återanvänd petflaska och motorn får sin kraft av att barnen blåser in luft i en ballong. Arbetet avslutas med att barnen ger en beskrivning av sin bil. Fokus på: ny teknik och återvinning.

 • Därefter blir det fler projekt så som Blomexperiment, Gräsfigurer, Samarbete med Fotoskolan, Målning med hammare, Mitt drömhus

    Länk till bilder från ateljén...​

 

 Hjärtligt Välkomna tillbaka till en ny och rolig termin

på Storängens Montessori Förskola! 

 Under hösten blir det bland annat Bullkalas med de ”gamla” barnen,

idrottsskola med friluftsdag på ängen, dansskola med Kristel.

Inga, vår musikpedagog, kommer åter varje höst och vår med sin glada

musik och sina roliga och tokiga grodor som bara busar med barnen.

I Foto- filmskolan får barnen prova på och lära sig olika tekniker för att

skapa diverse digitala projekt parallellt med skapandet i ateljén med

likvärdig konst. Självklart rullar arbetet med den fina Montessorimaterielen

på som vanligt liksom vår ute verksamhet på ängen.

 Foto- och filmskola

 Modern digital teknik med digital systemkamera används redan i förskolans fotoskola. Där är det kreativiteten som är utgångspunkten för den digitala tekniken och. Vi anser att den digitala tekniken ska ge kreativa möjligheter att utvecklas och lära tillsammans, därför diskuterar barnen tillsammans i ”Barnens fotoskola” vad, hur och varför i de olika momenten av att skapa ett foto, film eller en bok.  I fotoarbetet är det viktigt att låta språket vara en röd tråd, att tillsammans kommunicera, argumentera och reflektera över bildskapandet. Vi menar att det är viktigt att barnen är produktiva deltagare istället för konsumenter. Förskolan använder i dagsläget lärplattan till att leta information och fakta tillsammans med barnen och i arbetet med källkritik där vi använder oss av ”photoshop”.

 Barnen har under åren provat på och lärt sig olika tekniker för att tillsammans i projekt och individuellt skapa porträtt, naturfotografi, Stilleben, Stop motion filmprojekt, Serietidnings projekt via digital teknik. Vid alla digitala projekt arbetar de parallellt i ateljén med att skapa ”analog konst”, det vill säga motsvarande och likvärdig konst utan digital teknik.

 Källkritik: Vi vill vidareutveckla vårt arbete med photoshop för att visa på hur enkelt det är att manipulera fotografier och rörliga bilder. Genom att manipulera bilder kan vi få igång barns tankar och väcka deras medvetande om källkritik. Är det sant det vi ser på bilden? Barnen har tittat i böcker om hur bilder manipulerades före photoshop. Utifrån samma tema har de tittat på Charlie Chaplins filmer och diskuterat källkritik. Utifrån den informationen har de sedan diskuterat fram sin egen film som innehåller ett element som inte är verkligt.  se bilder>>

                                       

 Idrottsskolan

 Målet med vår idrottsskola är ”Att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt att utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp och att följa gemensamma spelregler ”(Läroplan för förskolan 98/16). se bilder>>

 Att få ta ansvar

 

 Vår förskola är en montessoriförskola och våra barn uppmuntras att ta ansvar för sig själva och sin miljö. De uppmuntras att hjälpa varandra. Vår inställning är att barn är kompetenta. Vi jobbar efter Montessoris motto ”Hjälp mig göra det själv”. Barn plockar undan efter sig själva, de torkar av sina bord, de rullar sina mattor, de klär sig själva, de delar sin mat och äter själva etc. Barn är på så vis delaktiga i att ta ansvar för sig själva och förskolans gemensamma miljö, vilket också är ett av Lpfö´s lärandemål.  Genom dramatiseringar av sociala färdigheter och konfliktsituationer får barn möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed vara delaktiga i regelskapande och därmed det demokratiska arbetet på förskolan.

 Yoga

 Yoga för att en växande kropp behöver röra på sig, rörelse är den enda aktivitet där båda hjärnhalvor används och bidrar därför till att utveckla hjärnans fulla potential. Yogan ger styrka, smidighet, kroppsmedvetenhet, medveten andning och koncentration. se bilder>>

 Ute i ur och skur

 Vår ute verksamhet med idrottsskola och ”I ur och skur” profil är en stor del av vår verksamhet. Minst en gång per vecka går vi till skogen där vi stannar i flera timmar. I skogen, precis som på vår äng, finns det gott om plats för barnen, för deras lekar och de olika reviren som inte inkräktar på varandra. Barnen kan gå in och ur leken i sin egen rytm och leken kan fortsätta länge. Barn som är ute i rik och varierad naturmiljö utvecklar sin motorik, koncentration och sin kreativa lekförmåga bättre. Maria Montessori betonade hur viktig kontakten med naturen är för barnets utveckling. se bilder>>

Montessoris lekbegrepp

 I Lpfö 98/10 framgår att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin lust samt förmåga att leka och lära”. Montessoris lekbegrepp ligger till grund för verksamhetens syn på barnens lek. Montessori baserade sitt lekbegrepp på verkliga erfarenheter i form av upplevelser och fakta. Barn imiterar och bearbetar verkligheten i lek. Lek är att handskas praktiskt med verkligheten, i ett görande. Lek är att vara aktiv i kontakten med sin omgivning och i lek bearbeta sina erfarenheter och därmed utveckla sin fantasi och kreativitet. Montessoris lek befinner sig i ett dialektiskt förhållande mellan aktiv imitation i görande och bearbetning av verkligheten genom fantasi. Barnets existens är i en evig förståelseprocess genom och med lekens hjälp.

web.jpg
bottom of page