top of page

Kooperativet

Storängens Montessoriförskola drivs som ett föräldrakooperativ av en ekonomisk förening grundad 1973. Förskolan är en av de allra första Montessoriförskolorna i Sverige. Föreningen drivs ideellt med syfte att erbjuda en trygg och utvecklande miljö för våra barn.

Verksamheten är organiserad så att föräldrarna normalt inte deltar i den pedagogiska verksamheten. Vid sjukdom eller andra tillfällen när extra personal behövs, anlitas i första hand professionella vikarier.

Uppgifter som utförs av medlemmar i kooperativet är begränsade till att köpa in mellanmål och tvätt av textil, utföra enklare reparationer, att under någon period delta aktivt i styrelsen, och att finnas tillgänglig på jourlista vid akuta behov.

Vill du veta mer om hur kooperativet fungerar och vad det innebär att vara medlem, är du välkommen att kontakta oss.

 

Telefon 073-6938739.

bottom of page