top of page

 Så jobbar vi

  Vår förskola tar emot barnen från 3 års ålder och vårt motto är: "Lugna glada barn som leker och lär i små grupper med engagerad personal". Det är så vi vill driva vår förskola här i Storängen. Vi har högst 18 barn och fyra lärare, som valt att arbeta i en miljö där det finns tid för alla barn i gruppen.

 Pedagogiken utgår från barnens behov av utveckling och utmaningar, och föräldrarnas önskemål att barnen har en trygg och harmonisk vardag.

 Här på förskolan följer vi Montessori-pedagogiken. Det handlar mycket om att uppmuntra barnen att skapa själva, att få stimulans för alla sinnen. Som lärare är det vår uppgift att ge varje barn möjlighet att utveckla hela sitt jag i sin egen takt.

 Att vara ute i friska luften är också en naturlig del i verksamheten. Bakom förskolan ligger ”Ängen” med stora gräsytor, skogsdungar, egen lekstuga och lekplats. Här tillbringar vi en stor del av dagen, året runt i ”ur och skur”.   Onsdagar tar vi med oss frukt och äter ute. Då har vi också vår Mulle-verksamhet för de äldre och Knytte för de mindre barnen. Övriga dagar i veckan går vi ut efter lunch och är ute resten av dagen. 

 

bottom of page