Så jobbar vi

 Lugna glada barn som leker och lär i små grupper med engagerad personal. Det är så vi vill driva vår förskola här i Storängen. Vi har högst 16 barn och fyra lärare, som valt att arbeta i en miljö där det finns tid för alla barn i gruppen.

 Pedagogiken utgår från barnens behov av utveckling och utmaningar, och föräldrarnas önskemål att barnen har en trygg och harmonisk vardag.

 Här på förskolan följer vi Montessori-pedagogiken. Det handlar mycket om att uppmuntra barnen att skapa själva, att få stimulans för alla sinnen. Som lärare är det vår uppgift att ge varje barn möjlighet att utveckla hela sitt jag i sin egen takt.

 Att vara ute i friska luften är också en naturlig del i verksamheten. Bakom förskolan ligger ”Ängen” med stora gräsytor, skogsdungar, egen lekstuga och lekplats. Här tillbringar vi en stor del av dagen, året runt i ”ur och skur”.   Måndagar tar vi med oss frukt och lunch och äter ute. Då har vi också vår Mulle-verksamhet för de äldre och Knytte för de mindre barnen. Övriga dagar i veckan går vi ut efter lunch och är ute resten av dagen. Mellanmål serverar vi på ängen.

 Storängens Montessoriförskola har utvärderats av Nacka kommun och fått en mycket positiv bedömning. Förskolan har fått utmärkelsen ”Nacka – ett som är säkert” som ges till förskolor som uppfyller kraven på trygghet och säkerhet.