top of page

 Genom länkarna nedan kommer ni till Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i Nacka. Här kan ni också göra skadeanmälan online.

https://www.nacka.se/kommun--politik/trygg-och-saker/forsakring/

https://www.srfab.net/undersidor/skador.html#olycksfall

bottom of page