top of page

 Ett samarbete mellan ateljén och fotoskolan,

 tema: skogsväsen

 Ateljén har ett samarbete med Fotoskolan. I ateljén

är pedagogen ansvarig för skapande med olika material och i

olika tekniker. I Ateljén får barn utveckla fantasi och

föreställningsförmåga, samt förmåga att uttrycka och

kommunicera upplevelser tankar och erfarenheter i olika

uttrycksformer som bild[…] och form. (Lpfö 98/16). Under

året kommer vi att fortsätta arbetet med analog

programmering och fokus på återvinning i arbetet i ateljén.

Inför varje projekt går vi igenom vilka material och tekniker

vi kommer att använda oss av, vi går igenom hur vi går

tillväga för att nå slutresultat. När varje projekt är avslutat får barnen själva berätta vad de har gjort och hur de har arbetat under sitt skapande. Ett annat alternativ för att beskriva sitt arbete är att de skapar en berättelse om det de har skapat. Genom att beskriva de olika momenten i förloppet blir det datalogiska tänkandet klart och tydligt.

 Modern digital teknik med digital systemkamera används i förskolans fotoskola. Där är det kreativiteten som är utgångspunkten för den digitala tekniken . Vi anser att den digitala tekniken ska ge kreativa möjligheter att utvecklas och lära tillsammans, därför diskuterar barnen tillsammans i ”Barnens fotoskola” vad, hur och varför i de olika momenten av att skapa ett foto, film eller bok. I fotoarbetet är det viktigt att låta språket vara en röd tråd, att tillsammans kommunicera, argumentera och reflektera över bildskapandet. Vi menar att det är viktigt att barnen är produktiva deltagare istället för konsumenter.)

 I ateljén går barnen igenom vilka material och tekniker de kommer att använda sig av när de skapar och formar sitt skogsväsen. Barnen har själva bestämt hur deras figur ska se ut genom inspiration utifrån sagor och bilder. De har bland annat lyssnat på ”Trollet med den gula hatten” och tittat på bilder målade av John Bauer. På hans bilder upptäcker de var trollen bor i skogen, t.ex. i en stubbe, under en sten eller på andra hemliga ställen.
Barnen berättar för varandra vilket skogsväsen de format av modellera, piprensare, målarfärg, glitter, pompom och fjädrar, i en egen komponerad kombination som passar deras väsen.

Barnen berättar om sina väsen för varandra. Bland deras skapade väsen finns en igelkott som heter Ihop. Ihop är 15 år gammal och bor i ett träd i den förtrollande skogen. Han är kompis med ormarna och de brukar leka med pinnar, stenar och svampar. I den förtrollande skogen bor också älvan Melma som är 14 år, hon bor i en grotta. Hennes kompisar är drakarna, och de brukar flyga tillsammans för Melma kan flyga. Hon tycker också om att bygga och trolla i skogen. Det finns många fler som bor i den förtrollande skogen, vilka det är kommer att visas på vår utställning/höstsalong och på vår hemsida.

 På fotoskolan fortsätter samtalet om vad deras konst handlar om och hur deras

skogsväsen är byggda, vad de heter och var de bor. Nästa steg är att gå ut på

ängen i den förtrollande skogen för att leta efter en passande plats för sina

skogsväsen att bo på. När de bestämt plats avgör barnen var figuren ska stå och

använder sig av den rekvisita de utformat i ateljén. När barnen är nöjda med sin

konstellation, är det de som fotograferar sina scener med skogsväsen. Av bilderna

gör sedan femårsgruppen en bok under temat ”Is och sol i hjärtat”, vilket är vårt

återkommande motto med vår tanke om kamratskap. Tillsammans skriver de en saga

om sina skogsväsen och illustrerar med de bilder de tagit. Övriga barn fotograferar

sina bilder för att sedan ställas ut på höstsalongen med en text om hur de gått

tillväga för att bygga sina väsen och vilka karaktärer de är.

IMG_1712.jpg
skogsfigur Axel.JPG
bottom of page