top of page

  Ateljén samarbetar ofta med Fotoskolan. I ateljén är en pedagog ansvarig för skapande med olika material och i olika tekniker. I Ateljén får barn utveckla fantasi och föreställningsförmåga, samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild[…] och form. (Lpfö 98/16).

 Vi arbetar mycket med analog programmering och har stor fokus på återvinning i arbetet i ateljén. Inför varje projekt går vi igenom vilka material och tekniker vi kommer att använda oss av, vi går igenom hur vi går tillväga för att nå slutresultat. När varje projekt är avslutat får barnen själva berätta vad de har gjort och hur de har arbetat under sitt skapande. Ett annat alternativ för att beskriva sitt arbete är att de skapar en berättelse om det de har skapat. Genom att beskriva de olika momenten i förloppet blir det datalogiska tänkandet (Vad är datalogiskt tänkande? Till exempel: lösa problem och dela upp i mindre delar, hitta och utnyttja mönster, tänka logiskt, arbeta strukturerat, vara kreativ och samarbeta) klart och tydligt.

    Bilder från ateljén...

bottom of page